Secure Account Login

Corporate

Contact Comodo Sales
Please complete this sales inquiry form to help us quickly route and serve your needs.

General eMail
sales@comodo.com

Telephone:
Tel: + 1.888.266.6361
Tel: + 1.703.581.6361

Hot Company Award

CNET selects Comodo as a finalist in the Security Product of 2006 Awards Catagory

Comodo Förrådshantering

Webbsida affärsvillkor

VIKTIGT - LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBSAJTEN. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT ANGE ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE WEBBPLATS.

Välkommen till vår hemsida, som ägs och drivs av de olika Comodo företag (under dessa villkor, "Comodo" kollektivt och individuellt till Comodo CA Limited, Comodo Security Solutions, Inc., och Comodo Group, Inc. tillsammans med sina dotterbolag , dotterbolag och närstående företag). Ta tid att läsa dessa viktiga villkor för användning av webbplats (kollektivt och individuellt, det "Comodo webbplatsen").

1 Tillämpning av Villkor

1.1 Dessa Webbsida allmänna villkor ( "Användarvillkor") reglerar förhållandet mellan dig och varje Comodo företaget med avseende på din användning av Comodo webbplatsen.

1.2 Genom att använda någon del av Comodo webbplats samtycker du till villkoren. Comodo förbehåller sig rätten att ändra villkoren från tid till annan utan föregående meddelande och därför bör du kontrollera villkoren varje gång du öppnar Comodo webbplatsen.

2 Användning av webbplatsen

2.1 Comodo Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk. Du kan ladda ner, visa, formatera eller skriva ut delar av Comodo Site för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk.

2.2 Du accepterar att inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, reproducera, publicera, licensiera eller på annat sätt använda innehållet i Comodo Site för återförsäljning, omfördelning eller för någon annan kommersiell användning.

2.3 Du får inte använda Comodo Site för något ändamål som är olagligt, kränkande, smädligt eller hota eller för överföring av virus eller annan datakod, filer eller program som är avsedda eller kan störa, skada, förstöra alla datorer hårdvara eller mjukvara eller störa på något sätt med den normala verksamheten i Comodo webbplatsen.

2.4 Du är medveten om att Comodo webbplatsen har utformats särskilt för användning i både USA och Storbritannien och att inte använda eller komma åt Comodo webbplatsen och från länder där det eller dess innehåll är begränsad eller förbjuden enligt lokal lagstiftning.

2.5 Genom att skicka innehåll eller information via Comodo webbplatsen ger du till Comodo en icke avgiftsfri, obegränsad, oåterkallelig och helt överlåtas och sublicensable rätt att reproducera, använda, modifiera, publicera, ändra, skapa härledda verk, översätta, distribuera och visa sådant innehåll och / eller information oavsett form Comodo finner lämpligt. Genom att skicka all information, du står för och garanterar att informationen är korrekt och att användningen av sådant innehåll och / eller information som inte strider mot de rättigheter som tredje part eller orsaka skada på person eller enhet.

3 Comodo Produkter och tjänster

3.1 Du är medveten om att Comodo erbjuder vissa produkter och tjänster på Comodo webbplatsen och att om du använder eller är beroende av dessa produkter eller tjänster du skall vara bunden av ett separat avtal mellan dig och Comodo, vars villkor skall du acceptera om registrering för en produkt eller tjänst eller före beroende av ett Comodo produkt eller tjänst. Detta separat avtal innehåller den fullständiga villkor för användning av eller förlita sig på de relevanta Comodo produkten eller tjänsten, inklusive alla garantier och utfästelser i samband med att produkten eller tjänsten. Comodo ger inga garantier eller utfästelser i dessa villkor eller om Comodo sajt om kvalitet, funktion eller riktigheten i Comodo produkter eller tjänster om det inte uttryckligen anges i villkoren för produktens eller tjänstens licensavtal. Alla uttalanden på denna Comodo sajt om Comodo framtidsutsikter är "framåtblickande uttalanden" enligt den federala Securities lagar. Det finns ingen garanti för att framtida resultat kommer att uppnås och verkliga resultat kan skilja sig väsentligt från prognoser, uppskattningar och översikter på webbplatsen.

4 Tredje parts webbplatser

4.1 Du är medveten om att Comodo Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part ( "tredje parts webbplatser"). Du är dessutom medveten om att dessa länkar är endast för din bekvämlighet och Comodo stöder inte heller anspråk på att kontrollera, övervaka eller kontrollera innehållet i tredje parts webbplatser. Comodo är inte ansvarig för innehållet i tredje parts webbplatser eller för någon förlust, skada eller skada som du till följd av din användning av en tredje parts webbplats.

5 immaterialrätt Tillkännagivande

5.1 Du är medveten om och accepterar att all upphovsrätt, databas och alla andra immateriella rättigheter som överlever i utformning, layout, processer, funktioner, uppgifter och innehållet i Comodo webbplats ägs av Comodo, dess informationsleverantörer, annonsörer och andra licensgivare. Ingen del av Comodo webbplatsen eller dess innehåll kan kopieras eller reproduceras (utom för personligt bruk och enligt klausul 2.1 i dessa villkor).

5.2 Comodo beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar licens att få tillgång till Comodo Site och använda Comodo webbplats i enlighet med dessa villkor.

5.3 Comodo och andra termer som används på Comodo webbplatsen är varumärken som tillhör Comodo och dess dotterbolag. Du har inte behörighet under dessa villkor för att använda någon av Comodo varumärken eller vad som krävs för normal användning av Comodo webbplatsen.

5.4 Comodo webbplatsen och innehållet i Comodo webbplats ägs av Comodo eller dess partners och skyddas enligt både internationella och amerikanska upphovsrättslagen. Ingen rätt till upphovsrätt, annat än som anges specifikt häri, ges till dig.

6 Varning och uteslutning av ansvar

6.1 Comodo har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att information om Comodo webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell och att Comodo Webbplatsöversikt fungerar korrekt. Men utom där annat, ingen garanti, representation eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) av något slag finns i detta avseende, inte heller att Comodo Site vara kompatibel med din hårdvara och mjukvara och bugg och / eller virusfritt att den skall vara tillgänglig utan avbrott eller att den eller den information som finns på den uppfyller dina krav.

6.2 DU GODKÄNNER ATT COMODO SKALL INTE BLI SKYLDIGT FÖR EVENTUELL FÖRLUST ELLER SKADA HELST (VARKEN DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR ELLER FRAMTIDEN OCH OAVSETT OM RIMLIGEN FÖRUTSEBARA, CONTEMPLATABLE ELLER FAKTISKT PLANERATS AV PARTERNA) IHÅLLANDE AV DIG ELLER TREDJE PART TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV COMODO SITE, MED UNDANTAG FÖR ATT COMODO AVSER INTE ATT UTESLUTA ANSVAR FÖR:

6.2.1 DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM EN FÖLJD AV FÖRSUMLIGHET, OCH

6.2.2 BEDRÄGERIER ELLER BEDRÄGLIGA UTTALANDEN
OM DEN DEL AV DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER ELLER AGENTER.

6.3 UTAN ATT DETTA PÅVERKAR ALLMÄNGILTIGHETEN AV KLAUSUL 6.2 DU ATT COMODO ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA, FÖRLUST AV KONTRAKT ELLER MÖJLIGHET ELLER FÖRLUST AV GOODWILL.

6.4 PARTERNA GODKÄNNER ATT ALL LAGSTADGADE GARANTIER OCH ANDRA GARANTIER VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ÄR HÄRMED UTESLUTAS TILL UTSTRÄCKNING TILLÅTEN ENLIGT LAG.

7 Skadeslöshet

7.1 DU SAMTYCKER TILL ATT GOTTGÖRA OCH HÅLLA COMODO SKADESLÖSA FRÅN EVENTUELLA SKADESTÅNDSANSPRÅK ELLER BEGÄRAN AV NÅGON TREDJE PART FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV COMODO SITE, DIN ANVÄNDNING AV LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM DRIVS AV TREDJE PART [OCH COMODO ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION SOM DU ]. DU ACCEPTERAR ATT SAMARBETA MED COMODO OCH ATT UPPFYLLA SINA RIMLIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT BEGRÄNSA ELLER MINIMERA EVENTUELLA ANSVAR COMODO.

8 Anonymitet

8.1 Comodo respekterar din integritet och har utvecklat en sekretessförklaring för att informera dig om dess sekretessmetoder. Läs tillämpliga sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker för att se till att du är medveten om hur varje område får använda de uppgifter som lämnats till den.

9 Allmän

9.1 Ingen tredje part skall ha några rättigheter att få en fordran enligt det avtal (tredje mans rättigheter) Act 1999 med avseende på dessa villkor.

9.2 Rättigheter och skyldigheter som följer av dessa villkor är verkställbara av och kan komma att tilldelas av Comodo. Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

9.3 I den mån någon av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir omöjlig att upprätthålla, då är det avsikten med parterna om att denna del skall skiljas från den återstående delen, och det skall inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av villkoren som helhet eller några andra bestämmelser.

10 Tillämplig lag och jurisdiktion

10.1 Parterna är överens om att dessa villkor regleras av staten New Jersey och de statliga och federala domstolen i New Jersey har exklusiv behörighet.

Om du har några klagomål eller förfrågan i förhållande till Comodo Site av dessa villkor, kontakta Comodo per e-post på info@comodogroup.com

Latest News

Certificate Authority